گرداب بالاترین

بدست KT

بالاترین هم سایت خوبی است و هم مفید. یا شاید دیگر باید این افعال را عوض کرده و از زمان گذشته استفاده کرد ولی بالاترین، یکی از بهترین مکانیسم های گفتمان آزاد و دموکراسی است. هرچند توهین و فحش و افترا در آن زیاد است، اما شاخص خوبی برای ارزیابی نوعی از رفتارهای اجتماعی و مردمی است. سایتی که مخالفانش به آن فحش می دهند و آن را ابزار سازمان های اطلاعاتی و امنیتی می دانند ولی خوب، کیهان هم کامنت های بالاترین را دوست دارد و آن هایی که به نفعش است را، هرچند سراسر ناسزا باشد، در ستون خوانندگان خود چاپ می کند.

اما این مسئله آخر بالاترین در حذف لینک هایی که گفته می شود توهین مذهبی است، خیلی مبهم است. اگر منظور این است که با هرگونه دشنام و توهین مخالفیم، این بحث دیگری است، به حوزه مذهب مربوط نمی شود اما مهم این است که مقیاس این کار چگونه تامین می شود؟ هرکسی، هر قدر هم مفتکر و روشنفکر، مقیاس متفاوتی از دیگری در مورد بحث توهین مذهبی دارد. برای کسی ممکن است مطلب ریچارد داوکینز (Richard Dawkins) یا هرگونه آتئیسم توهین تلقی شود، کسی ممکن است فحش مستقیم را توهین بداند و کسی اصولا ممکن است پرداخت به موضوع دین و ادیان را توهین بداند.

شاید مشکل بالاترین، رسیدن به یک نظر اجماعی باشد برای راضی نگه داشتن اکثر مخاطبان و یا این که حذف شماری از کاربران. در هر دو حالت، این کار مقیاس درستی ندارد و یک سایت نمی تواند این گونه قوانین را افراطی تعریف کند و یا بدتر، آن را اجرا کند.

به لحاظ شخصی، بالاترین را سایت مفیدی می دانم و خیلی از مطالب من که خواننده گسترده و خوب داشته، به مدد بالاترین بوده ولی با این تغییر ات اخیر و حذف ناجوانمردانه دو کاربر خوب، آکریم و اسپینوزا، که به لحاظ شناخت مجازی که از آنها دارم، افراد مستقل و صاحب فکری هستند و به دلیل ضعف مدیریتی، تا وقتی این سیاست های بالاترین اصلاح نشود، به این سایت مراجعه نخواهم کرد. پیشاپیش از دوستان بالاترین که لینک مطالب لویاتان را می فرستادند و مراتب سپاس من را هم شاهد بودند، عذر می خواهم و یا دیگر دوستانی که مطالب خوب و لینک های خواندنی و جذابی به بالاترین می فرستند.

این مطلب را هم بخوانید:

حکایت بالاترین و آکریم

Enhanced by Zemanta
Advertisements