آمنه بزرگ است و از تمامی دستگاه قضایی و حقوقی نظام بزرگتر

بدست KT

آمنه در آخرین لحظه از قصاص گذشت و به عفو رضایت داد. بزرگی و بزرگ منشی که صاعقه است بر کویر بی عدالتی و بی قانونی و بی نظمی نظام قضایی ایران. آمنه با این کار درسی بزرگ به همه داد. به مجرم پرونده، به دستگاه قضایی، به مردم و به همه کسانی که نظاره گر این پرونده بودند و آن را دنبال می کردند. آمنه نشان داد می توان بزرگ بود و نباید حتمن به دنبال خشونت و سبعیت بود تا برای مثال یا برای یک اجرای نمایشی، حقی گرفته شود. با اجرای حکم قصاص اسید پاشی در چشم، حقی گرفته نمی شد، حقی داده نمی شد، چیزی عوض نمیشد و خیلی چیزها از بین می رفت. درود می فرستم و می بوسم دست ها و پاهای آمنه را. هرکاری هم در توان داشته باشم، برای کمک به این بزرگوار دریغ نخواهم کرد.

زمانی که حکم اعلام شده بود، در مطلبی دیگر مفصل اشاره کردم که چرا این حکم نادرست است و چرا نباید اصولا به آن پرداخته شود چه برسد به آن که یک نفر که نام خود را گذاشته قاضی، آن را اجرا کند. الان که بزرگواری آمنه باعث شده مجرم پرونده هنوز دیدگان خود را داشته باشد، پس باید به دنبال مجازات درست بود.

هست راه هایی که بتوان به آمنه کمک کرد. مجرم پرونده را به خدمات اجتماعی بفرستید تا نه برای آمنه که برای دیگر قربانیان اسیدپاشی و این عمل جاهلانه، راه چاره پیدا کند و برای آن ها بودجه لازم را جمع آوری کند. الان عمل تعویض کامل چهره عملی است و می توان با کمک دولت، مردم و همه هم به آمنه کمک کرد و هم دیگر قربانیان این گونه حوادث ناگوار. آمنه نشان داد شاید هیچ چیز در این نظام سیاسی – اجتماعی دیگر سرجای خود نباشد، اما هنوز عقل و انصاف آدمی از درون او نشات می گیرد و دلیل ندارد به دلیل این که همه می گویند لباس پادشاه زیبا است، آمنه فریاد نزند که اما پادشاه لخت و عریان است.

مرتبط:

Advertisements