چرا احمدی نژاد، عزیز دل است

بدست KT

محمود احمدی نژاد، عزیز دل جمهوری اسلامی است. چون تمام مولفه هایی را دارد که جمهوری اسلامی در سی سال گذشته به دنبال آن بوده است. بیایید اصولا دست آوردهای جمهوری اسلامی را در این سال های زمامداری را بررسی کنیم. پیشرفت های علمی و عملی و ورزشی همه به دلیل خالص نبودن سیاست های جمهوری اسلامی است به همان دلیلی که پیشتر هم به آن پرداخته شد ولی به سیاست های خالص جمهوری اسلامی اگر بپردازیم، به هیچ جا نمی رسیم جز محمود احمدی نژاد.

کارنامه جمهوری اسلامی در این سی سال گذشته در ساخت و ساز و ساخت ورزشگاه و سینما و سالن تئاتر و کتابخانه و دانشگاه به هیچ جا نمی رسد و به واقع کاملا تهی و دست خالی است. در دستاوردهای دیپلماتیک و اقتصادی هم همین طور. ولی در یک حوزه است که بسیار غنی و دست پر عمل کرده است: ساخت طبقه ای که محمود احمدی نژاد سرآمد آن است.

محمود احمدی نژاد بدون هیچ گونه سواد سیاسی و یا تجربه کاری، استاندار شده است. همان چیزی که جمهوری اسلامی به آن علاقه شدید دارد: گماردن افراد نالایق و بدون تجربه در راس امور مهم و حساس. کاری که از سال اول انقلاب کرده بود و در زمان اصلاحات پرونده آن می رفت که بسته شود و دوباره بعد از آن باز شد. احمدی نژاد با رانت و دسته بازی توانسته به دانشگاه راه یابد و مدرکی قلابی هم بگیرد. همان کاری که برای خواص در نظام جمهوری اسلامی مشروع و مجاز قلمداد شده و افراد بدون هیچ گونه زحمت یا هیچ گونه تلاش، به دانشگاه رفته و بدون گذراندن حتی یک واحد درسی، مدرک می گیرند و بعد هم به همان دلایلی که مدرک گرفته اند، بر کرسی هیات علمی تکیه می زنند. این را هر آدمی می داند که تفاوت یک آدم روشفنکر و تحصیلکرده و فرهیخته دانشگاهی با دیگران در چیست: ادبیات، شعور، کردار، گفتار. هرکسی که اندکی به کمک تحصیل، شعور کسب کرده باشد، در کلام و رفتارش به وفور نمایان است. ولی احمدی نژاد خصوصیت های یک آدم کاملا بی بهره از هرگونه فرهیختگی را دارد. دروغ هم نیست چون همان هست که هست.

بعد هم به زور به راس قدرت هل داده شده است. نه آینده نگری دارد، نه کار با افراد با تجربه را درک می کند، نه دو قدم جلویش را می تواند ببیند. تنها کاری که می کند این است که دیروزش را به سرعت فراموش می کند.

احمدی نژاد، محصول خالص تمامی کارهایی است که نظام جمهوری اسلامی در سی سال پیش به دنبال آن بوده است. این موجود، عزیز دل بعضی هاست چون در این سی سال، همین تولید را داشته اند. از همین قماش و تبار هم تولید مثل می کنند و در دستگاه های دولتی آن را پراکنده می کنند.

Advertisements