ادامه گفت وگو: پایان اسراییل در راه است یا پایان نظام اسلامی

بدست KT

در ادامه گفت وگوی لویاتان و روبین ریپورت، این بار بحثی را مطرح کردیم که هرازچندگاهی در رسانه های دولتی نظام پخش می شود: پایان اسراییل نزدیک است، اسراییل تا بیست سال یا ده سال یا سی سال دیگر تمام می شود. این ها همه تا وقتی فاکتورهای حقیقی نداشته باشد، پروپاگاندا، دروغ سازی و جنگ روانی است. یک موضوع امکان دارد به اسراییل لطمه بزند: اگر حملات تروریستی در اسراییل بالا رود، ممکن است سرمایه گذاری متوقف شود وگرنه در صورت دیگر، نمی شود گفت رشد جمعیت منفی می شود یا همه از کشور خارج می شوند. کشوری که شصتمین سال عمر خود را گذرانده، دیگر از نقطه پایان مدت هاست گذشته است.

همین مسئله را با بری روبین در میان گذاشتم. از گزارش ایسنا گفتم که گفته بود طبق یک گزارش از سی آی ای CIA ، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، اسراییل تا بیست سال دیگر تمام می شود واین سوال ها را مطرح کردم که آیا واقعا اسراییل در حال رسیدن به خط پایان است؟ آیا رشد جمعیت منفی شده یا همه دارند کشور ار ترک می کنند یا به دلیل حملات تروریستی هرگونه سرمایه گذاری متوقف شده است؟

پاسخ از روبین ریپورت

چنین گزارشی از سی آی ای، وجود خارجی ندارد. با خیال راحت هم می توانم پیش بینی کنم که اسراییل به سمت پیشرفت می رود در حالی که جمهوری اسلامی ایران درحالت فعلی فقط یک خاطره تلخ تاریخی است و در آینده رهبرانش یا فرار کرده یا به زندان خواهند افتاد و شاهد یک جامعه ایرانی دموکراتیک خواهیم بود.

در مورد پراکندگی جمعیتی باید بگویم درصد رشد جمعیت میان اعراب (فلسطینی) و اسراییل تقریبا در یک حد است با احتساب این که رشد جمعیتی اعراب کمی پایین تر از اسراییل است. جمعیت فلسطینی های ساکن غزه را نمی توان این جا ربط داد چون آن ها در جدا خواهند ماند، چه وضعیت فعلی باقی بماند و چه این که کشور مستقل فلسطینی تشکیل شود.

از بابت تروریسم درون اسراییل، می توان گفت در پایین ترین حد نسبت به گذشته است.

در مورد اقتصاد و جامعه و دیگر موارد، اسراییل در وضعیت بسیار خوبی است. در جدول رکود اقتصادی فعلی در کشورهای جهان، وضعیت بسیار خوبی دارد. سازمان ملل در یک آمارگیری در مورد رفاه خانواده، اسراییل را در رده پانزدهم در میان 160 کشور جهان و حتی بالاتر از بریتانیا قرار داد. طبق نظرسنجی های عمومی، رفاه و وضع عمومی و رضایت مردمی حتی از کشورهای غربی بالاتر است. صنعت توریسم و جهانگردی در حال گذر از رکورد های قبلی است. اسراییل یکی از کشورهای پیشرو در فناوری نوین، پزشکی و صنایع نوین، علمی و اختراعات و نوآوری های کشاورزی است.

اکتشافات زیادی در حوزه گاز طبیعی هم در خط ساحلی انجام شده که ممکن است به زودی اسراییل را به کشورهای صادر کننده گاز طبیعی اضافه کند.

برخلاف ایران، اسراییل منابع سرشار طبیعی و درآمد های سنگین حاصل از فروش آن ندارد. اما نگاه کنیم که اقتصاد ایران در نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟ درصد بیکاری چقدر است؟ درصد آزادی های سیاسی چقدر است؟

پس بحث باید این باشد که چگونه نظام اسلامی حاکم بر ایران به دلیل نفرت پروری، جنجال سازی علیه دیگر کشورها و سوءمدیریت اقتصادی، به پایان خود می رسد.

Question by Leviathan

Iranian state media news agencies, once in a while publishes reports that Israel would be finished soon, they are in the end and etc. Yesterday ISNA, Iran Student News Agency reported about a CIA report that Israel would meet the end in 25 years due to migration of Jewish people from Israel and increasing population of Palestinian people. Tell us an accurate view on this. Could it be that the end of country comes one day? How are investment, trade and business in Israel? Is it due to terrorist activities against Israel that business and investment leave the Israeli market?

Response by Rubin Report

There is no such CIA report. I don’t feel the least bit worried in predicting that Israel will be prospering when the Islamic Republic of Iran in its current form is a bad historical memory and its current leadership is fleeing or jailed by a democratic Iranian society.

Regarding demographics, the birth rate between Jews and Arabs in Israel is about the same, with the Arab birth rate falling. The Palestinian population of the Gaza Strip and West Bank is not relevant for considerations on this issue since they will always remain separate either the way things are now or in a separate country.

As for terrorism within Israel, at present, it is about the lowest level as it has ever been.

In terms of economy, society, and other matters, Israel is doing very well. It has one of the best records in the world for dealing with the current international recession. The UN just rated it 15 out of more than 160 countries in terms of how well off is its population—ahead of England, for example. In public opinion polls, Israelis express a level of content with their lives far higher than Western countries. Tourism is setting records. Israel is a world leader in hi-tech, medical innovations, and scientific and agricultural inventions.

There have even been major discoveries of natural gas off the coast that may make Israel into an exporter.

Unlike Iran, Israel does not have the benefit of massive income from energy exports. So how is Iran’s economy doing under the management of the Islamist regime? What are its levels of unemployment? How great are its internal political strains?

So the discussion should be about how the Islamist regime will be finished soon due to its earning the hatred of most of its subjects, provocations against other countries, and economic mismanagement.

Enhanced by Zemanta
Advertisements