رسالت رسانه ای شبه خبرگزاری مهر: فاشیسم

بدست KT

شبه خبرگزاری مهر، در دو گزارش تصویری به قول خودش، «زنگ خطری برای گسترش ایدز» منتشر کرده و مجموعه عکس هایی از شهروندانی که آن ها را «زنان خیابانی» نامیده، منتشر کرده است.

آقایان و خانم های شبه مسلمان شبه خبرگزاری مهر:

قاعده ی لاتجسسو را آن زمان گذاشتند برای این که آن عرب جاهل و بیسواد، بفهمد که در امور خصوصی مردم دخالت نکند.

ستار العیوب (اگر هم عیب و ایرادی در کار باشد) از صفات عالی است و عیب پوشاندن از فضیلت های برتر هر مسلمان است.

نانی که می خورید حرام است وفعالیتی که می کنید گناه کبیره است که هنوز ندانسته و بر اساس تفکرات و تصورات خود، شخصی را به چیزی متهم می کنید که عیبش می پندارید. حتی کسی که دستگیر می شود، متهم است. بعد از جریان قضایی و شواهد و مستندات و دفاعیات، اگر قاضی حکم داد و حکم تایید شد، تازه طرف می شود مجرم.

خاک بر سر مسلمانی و ادعای کار حرفه ای شما. چگونه ندانسته و نفهمیده این طور با افکار عمومی بازی می کنید؟ کدام مقام روحانی، یا دولتی، یا نظامی را می شناسید که فقط یک زن رسمی داشته باشد؟

از این که این طور مردم را به جان همدیگر می اندازید و رفتارهای فاشیستی و جنگ داخلی را توجیه می کنید، چه نتیجه ای می گیرید؟ آن زمان هم که یهودیان را شکار می کردند، به آن ها علایمی می دادند که روی لباسشان نصب کنند. شما اما بدتر، به مردم اتهام می زنید. مگر کسی که مثل شما لباس نپوشید یا قاعده زندگی اش مانند شما نبود، دیگر هرچه در کتاب کثافت خود دارید باید نثار او کنید؟

پیشتر گفته و باز هم می گویم: یک کارگر جنسی، شریف ترین شهروند جامعه است. برای این که از روح و روان و جسم خود مایه می گذارد تا امرار معاش کند. شماها چطور؟ چقدر واقعا برای درآمد سرشارتان زحمت می کشید؟

چه کسی گفته وقتی در یک جا بایستید و هر که مثل شما نبود را دید زدید و عکس او را ثبت کردید، می توانید هر بهتانی می خواهید به او بزنید؟

یک کدامتان بگوید برای زنان جامعه ایران در این سی سال چه کار کرده اید؟ یک کارنامه قابل قبول بدهید که چقدر محیط فرهنگی، کتابخانه، زمین ورزش، رفاه عمومی به آنها داده اید؟ اصولا بگویید به زنان چه حقی داده اید؟ فقط یک حق را بشمارید که در این سی سال به زنان داده اید، باقی بماند.

از شما پست تر، بی شرم تر، دروغگو تر وجود ندارد. البته دارد و مشغول حکمرانی بر جهان است ولی شما بسیار پست و خفیف و رذلید.

لینک به گزارش تصویری فاشیستی مهر (شماره یک)

لینک به گزارش تصویری فاشیستی مهر (شماره دو)

586945_orig 586952_orig 586953_orig

586939_orig586942_orig

586959_orig

586965_orig 587091_orig

Advertisements