آن که از پشت خنجر می زند

بدست KT

با کسی که در حضورتان می گوید دوستتان است و دوستتان دارد ولی به محض این که پشت به او کردید، دروغ گفته و در اولین فرصت از پشت به شما جنجر می زند، چه کار باید بکنید؟

خنجز از پشت زن، یا کسی که از پشت خنجر می زند، یک گونه است و خیلی هم قوی و نمی شود با او طرف شد. باید یاد گرفت که چگونه در محیطی که آنها هستند، رفتار کرد. آنها را نمی توان حذف کرد، نمی توان با آنها مبارزه کرد و نمی شود مانند آنها شد.

چند نکته در ویکی هاو پیدا کردم که این جا می آورم همه با هم بخوانیم شاید کمتر از پشت خنجر بخوریم یا این که حداقل از شرایط آگاه شویم:

۱ – همه خنجربه دست ها یک مخرج مشترک دارند: چیزی از شما می خواهند. حال می تواند پول باشد، یا کاری برایشان بکنید (هرقدر هم پیش پا افتاده) یا کامپیوتر شما، یا لباس، یا مدل مو و می شود گفت هرچیزی. از آدم به آدم فرق می کند ولی به هر حال چیزی می خواهند و بی دلیل سراغ کسی نمی روند.

۲ – به محیط اطراف خود توجه کنید. اگر به کسی حس بدی دارید، سعی کنید آن حس را جدی بگیرید. دچار پیش داوری نشوید ولی آن حس را دست کم نگیرید.

۳ – به علائم خطر توجه کنید:

 • اگر کسی به شما خیانت کرد، دیگر به او اعتماد نباید کرد. اگر هم می خواهید بار دیگر به او اعتماد کنید، خیلی جدی و دقیق در آن تجدید نظر کنید.backstabber.jpg
 • اگر آن شخص دوست دیگری غیر از شما ندارد، شاید بی دلیل هم نباشد. شاید بقیه از چیزی با خبر هستند که شما از آن خبر ندارید.
 • اگر کسی یک لحظه با شما بد و تند و زننده رفتار می کند و دو دقیقه بعد ناگهان آدم خوبی می شود، یک جای کار ایراد اساسی دارد.
 • اگر کسی خیلی جدی و بدون وقفه سعی می کند چیزی را به شما بقبولاند یا شما را در عقیده خود شریک کند، بدانید که شاید شما را دارد دستاویز قرار می دهد.
 • به دوستان واقعی خود اعتماد کنید. آنها هستند که در موقعیت های حساس به شما کمک می کنند.
 • به رفتارهای اخلاقی دیگران در محیط کار دقت کنید. اگر کسی تنبل است یا از زیرکار در رو و یا بدون احساس مسوولیت، به شدت از آن شخص دوری کنید. اگر شما درست و سخت کار می کنید، خنجر به دست ظرف سه سوت از شما سوءاستفاده می کند.

۴ – به رفتار او به چیزهایی که برایتان ارزش دارد و مهم است، توجه کنید. برای مثال، اگر برای آن شخص توضیح دادید که چقدر به نظم و پاکیزگی اتاقتان اهمیت می دهید و هنوز هربار که وارد اتاق شما می شود با کفش کثیف می آید و اسباب و سایل را به هم می ریزد، این نشان می دهد که به واقع برای شما هیچ اهمیتی قائل نیست.

۵ – سعی کنید همواره و در مراحل اولیه ای که یک خنجر به دست در کمین است تا چیزی را از درون شما مانند زالو بمکد، آن را ردیابی کنید و از آن مطلع شوید.

۶ – اگر شخص خنجر از پشت زن، بر بی حوصله کردن و به ستوه آوردن شما اصرار دارد و کمر به آن بسته است، سعی کنید با خونسردی و بدون هیچ گونه حس خاصی به او بگویید به کاری که او در آن اصرار دارد که شما را با خود پایه کند، هیچ علاقه و تمایلی ندارید.  یادتان باشد: مودب باشید و خونسرد و آرام، اگر این گونه افراد حس کنند که خللی در قصد محکم شما وجود دارد، معطل نکرده و هرآنچه در توان دارند به کار می گیرند و از آن سوراخ رد می شوند. اراده محکم خودرا مشروط به اما و اگر نکنید و همان جا قضیه را تمام کنید. 42-17770416

نکته و پیشنهاد:

 • به محض این که هویت این اشخاص برملا شد، از آنها دور شده و هیچ کاری با آنها نداشته باشید. فقط می توان گفت به صلاح شما نیست در تماس با این گونه افرادباشید. اگر هم تصمیم گرفتید به هر حال با آنها در تماس بمانید، بسیار مراقب باشید.
 • از پرسیدن به هیچ وجه رویگردان نباشید. به محض این که حس کردید کسی دارد زیرآبی می رود، مستقیم و صریح از آنها بپرسید و به جواب هایی که می دهند خیلی دقت کنید. این گونه افراد در اکثر مواقع سعی می کنند شما را گول زده یا منحرف کنند.
 • دوست و آشنا با هم فرق دارند. یادتان باشد  که اگر کسی خیلی هم شوخ و شاد باشد و وقت گذرانی با او سر ناهار یا در مواقع استراحت سرکار باحال و خوب باشد، باز الزامی ندارد که او دوست شما هم باشد و مواقع خارج از محل کار یا اوقات خصوصی خود را با او گذرانده و به او اختصاص دهید.
 • روی هیچ چیز به هیچ وجه به شخص خنجر به دست اعتماد نکنید و کاری را به او نسپارید. حتی اگر موقعیت یا اوضاع به شکلی طراحی و پیاده شود که گویا به او بدهکار هستید و یا این که از قبل کاری برای شما کرده و حالا نوبت شماست. این تکنیک سخت است و لازم است برای آن وقت صرف کرده و با صبر و حوصله آن را پیش ببرید. به محض این که خنجر از پشت زن حس کرد که شما پایه نیستید که در مقابل چیزی بدهید، به سرعت از شما دور شده و به سراغ طعمه و یا قربانی بعدی می رود.
 • در ضمن هیچ گونه راز و سرمگویی را با آنها درمیان نگذارید. به محض این که حس کنند با این رازی که دارند از کسی چیزی به دست آورند، معطل نکرده و آن را خرج می کنند.
 • با این شخص خنجر از پشت زن، همان طور رفتار کنید که در موقع روبرو شدن با مار می کنید. زمانی که در اطراف شماست، مودب و آرام باشید و اجازه دهید اگر می خواهد بگذرد، بگذرد و برود. فاصله خود را با او همیشه نگه دارید.
 • به هیچ وجه و به هیچ شکلی سعی نکنید چهره واقعی او را پشت سرش فاش کنید. از این کار اکیدا و قاطعانه دوری کنید که کار بسیار خطایی است. با این کار فقط به او بهانه داده اید که شر بیشتری به شما برساند.
 • به هیچ وجه و به هیچ شکلی به فکر انتقام گرفتن نباشید و اصولا از فکر آن بیرون بیایید. یا این کار مشکلات شما بیشتر می شود اما اگر هم می خواهید کاری هم کرده باشید که حداقل با هم دیگر مساوی شده باشید، در مقابلشان و طوری که بفهمند، فقط با دوستان واقعی خود معاشرت کنید.Backstabber (1)

هشدار ها و خطرها:

 • هیچ وقت اجازه ندهید یک خنجر از پشت زن بفهمد که شما را گرفتار خود کرده و یا به چنگ آورده است.
 • هیچ وقت قدرت زیاد آنها را دست کم نگیرید. بدانید که هیچ وقت حریف یک خنجز از پشت زن نمی شوید. به هیچ وجه به آنها بی احترامی نکنید ویا ضربه ای به آنها نزنید و یا جریحه دارشان نکنید. فقط با احترام و ادب کامل، هرچه از شما می خواهند را رد کنید و چیزی به آنها ندهید.
 • وقتی خنجر را از پشت به شما زدند، از هرگونه احساس خشم و ناراحتی دوری کنید. سریع سعی کنید بفهمید و تشخیص بدهید که این مسئله دیر یا زود روی می داد. دیگر هیچ رابطه عمیقی با آنها برقرار نکنید چرا که با این کار تا قطره آخر خون شما را سرمی کشند.
 • به هیچ وجه به فکر مقابله کردن و رو در رو شدن با آنها نباشید. فقط لبخندی به چهره داشته باشید تا از هرگونه خسارت بیشتر جلوگیری کرده باشید.
 • وقتی که با یک خنجر از پشت زدن حرف می زنید خیلی مراقب کلمات و واژه هایی که بر زبان می آورید باشید. ممکن است درحال ضبط کردن صدای شما باشند.
 • به هیچ وجه با دوستان یک خنجز از پشت زن وارد گفت وگو نشوید. ممکن است جاسوس های او باشند.

AX079351

Advertisements