سیاه تر از سیاهی، از تهران تا نیویورک

بدست KT

یک ظرف رنگ سفید، با یک قطره رنگ سیاه، به خاکستری تبدیل می شود. حالا هی در آن رنگ سفید بریزید، بریزید، بریزید و باز هم بریزید. آن رنگ خاکستری هیچ وقت به سفید تبدیل نمی شود.

یک معلم، یک استاد، یک روحانی، یک مرد خدا، یک آموزگار، یک مدرس، یک نویسنده، یک متفکر، یک روشنفکر، یک زحمتکش یک کارگر، یک فعال و هر حرفه و شغل دیگری اگر عاری از اخلاق باشد، یک جای آن می لنگد. یک استاد که فحاشی می کند، یک چیزی را دارد مخفی می کند. یک معلم و یک استاد هم همین طور. آن شخص موثر دیگر هم که دروغ می گوید، دارد مدام رنگ سیاه می ریزد و می ریزد و می ریزد.

محمود احمدی نژاد از رسانه واقعی فراری است، اما به رسانه های سرگرم کننده و اینترتینمنت علاقه دارد. از پاسخ دادن فراری است اما بد هم نیست. به هیچ وجه این ذات خودبین و مستبد خود را هم پنهان نمی کند. می گوید: ما دوست هستیم، ما عدالت داریم ما انصاف داریم ولی بعد می گوید: پاسخ ما کره زمین را در بر خواهد گرفت و همه جا می زنیم و می کشیم.

مثل استاد اخلاقی است که از او بپرسید: با یک دزد چگونه باید برخورد کرد؟ بعد بگوید: باید به پلیس مراجعه کرد و اجازه داد قانون عمل کند چون هیچ کس فراتر از قانون نیست، بله پسرم، آرام باش، به هر حال هم دزد، مشکلاتی داشته و آدم که قاضی نیست و….

{کسی چیزی از حضرت استاد می دزدد، استاد دوان دوان بحث را ول می کند و می دود و فریاد می کشد}

وایستا ببینم خار مادر فلان شده، اگر بگیرمت می دونم جیکارت کنم، میدم دست چند نفر ……. به فلان ….. به فلان…..ت کنن، بی همه چیز…….. کش…

همان جا پرونده ی استاد اخلاق بسته است.

محمود احمدی نژاد هم خودش را به نمایش می گذارد و این که اخلاق از هیچ نوعی ندارد و خیلی خیلی راحت دروغ می گوید. دروغگو البته کم حافظه است و تناقض هایش هم در می آید: مخالفان سیاسی در ایران در زندان نیستند، برای سکینه آشتیانی حکم سنگسار صادر نشده بود، ما طرفدار دوستی و محبت و گفت وگو هستیم…..

محمود احمدی نژاد به جان آدمیزاد اهمیت نمی دهد. برایش مهم نیست که چه کسی مرده است و چه کسی زنده، از کاری که می کند چه کسی آسیب می بیند، زندگی چه کسی سخت می شود، چه کسانی بیکار می شوند، چه کسانی بدبخت می شوند، چه کسانی فراری می شوند، چه کسانی شکنجه می شوند، چه کسانی به کام مرگ فرستاده می شوند.

سطل رنگ سیاه خود را از تهران تا نیویورک با خودش می برد. راستی هزینه هیات 270 نفری احمدی نژاد در سفر به نیویورک از کجا می آید؟ نرخ تورم در ایران چقدر است آقای احمدی نژاد؟ سالانه چند نفر در سوانح هوایی و حوادث جاده ای در ایران می میرند آقای احمدی نژآد؟ و چرا؟

صبر کنید. لری کینگ از همه بهتر می داند چه بپرسد.

42-18121470

Man deflecting another man's words with a mirror, By:Alberto Ruggieri

Advertisements