زندگی در حرم اسلامی

بدست KT

زندگی درحرم، داستان زندگی جیلیان لورن Jilian Lauren است. دختری آمریکایی که در شانزده سالگی دبیرستان را رها می کند، برای ادامه تحصیل به نیویورک می رود ولی باز هم در ادامه تحصیل موفق نمی شود. رو به مدل و عکاسی و استریپ می آورد تا این که در 18 سالگی توسط یکی از دوستانش به یک نمایش امتحانی دعوت می شود. بعد از قبولی سوار بر هواپیما شده و راهی برونئی می شود.

در برونئی به همراه حدود 40 زن دیگر، در حرم شاهزاده برونئی، یا همان برونئی دارلاسلام است. برونئی، سلطان نشینی که در سال 1888 مستعمره بریتانیا شده و سال 1984 مستقل شد. یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان اسلام با منابع غنی نفت و گاز است.

در آن جا نوعی زندگی مانند کارگر جنسی ولی از نوع لوکس و اشرافی آن را تجربه می کند. نوعی کارگر جنسی که پول به او پرداخت نمی شود ولی محل زندگی بسیار مرفهی دارد و شاهزاده هربار به مناسبتی برایش پول و هدیه و جواهرات می فرستد. شاهزاده ای که در آن زمان سه زن داشته ولی حرمسرایش هم پر بوده است.

جیلیان 18 ماه در کنار شاهزاده می ماند و بعد آنجا را ترک کرده و به آمریکا می رود. دانشگاه رفته و لیسانس خود را می گیرد و این روزها ازدواج کرده و فرزندی هم قبول کرده و داستان زندگی خود را هم نوشته و منتشر کرده است.

درباره برونئی دارالاسلام و تاریخ و نوع حکومت، این جا و این جا اطلاعات خوبی هست. جدول زیر هم پراکندگی دینی در این سلطان نشین است.

Percent Religion
67% Islam
13% Buddhism
11% Christianity
7% Freethinkers
2% Indigenous

اسلام و ادیان گویا پاشنه آشیلشان همین سکس است. کافی است هیات های نمایندگی در کشورهای اسلامی را پر از کارگران جنسی کرد. به احتمال زیاد به سرعت بهترین رابطه را با تمام کشورها برقرار خواهند کرد و قدمشان را روی چشم می گذارند.

Advertisements