«فاحشه» شریف ترین شهروند جامعه است

بدست KT

اول: خاک بر سر فعالان و جار و جنجال جویانی که خود را فمینیسم می نامند اما هنوز نتوانسته اند واژه های منتهی به خود را تعریف کنند و یا ادبیات حاکم را اصلاح کنند و در بهترین حالتش، از همین ادبیات و قوانین مجازات اسلامی برای برحق بودن خود استفاده می کنند.

دوم: کارلا برونی، هیچ ادعایی نداشته که پاکدامن است، یا به عرش رفته است و یا این که مادر ترزا است. این گونه تهدید کردن و ناسزا گفتن آن هم در سطح بین المللی، ریشه در تاریخ جاهلیت قبل از اسلام در شبه جزیره عربستان دارد. همان ریشه ی فاسدی که نه محمد زورش رسید کاری با آن بکند، نه تا ته خط ائمه و نه جامعه ی امروزی و به اصلاح مدرن. همان زمان که زن خریدو فروش می شد و دختر زنده به گور، زن کالای قابل توهین و تف و لعن بود. همان جاهلیت است که یک شخص در مناظره تلویزیونی را مجاز می کند به همسر طرف مقابل در مقابل چشم مردم توهین کند، همین جاهلیت هم این رسوایی را در سطح جهانی مطرح می کند.

سوم: مجازات زنا، در هیچ شکل و به هیچ نحوی قابل اثبات نیست. مجازات سنگسار از جمله مجازات هایی است که برای این طراحی شده که اجرا نشود. هر انسان دارای عقل و شعور می داند که باید با بی عدالتی مقابله کند و آن را به عقب بنشاند چون خودش عقل سلیم ندارد که عقب بنشیند.

چهارم: تمام واژه هایی که در فرهنگ فارسی جریان دارد و از آن برای نامیدن همجنس گرایان و یا کسی که با بدنش کار می کند، تحقیر آمیز و ناشی از فرهنگ جاهلیت است. اگر کسی فعال مدنی و حقوقی است، باید واژه ها را بازتعریف کند. واژه هایی چون همجنس باز، منفی هستند و برای دشنام از آن ها استفاده می شود. جای تعجب هم ندارد چرا که آن زمان که این واژه ها ابداع شده، حقوق مساوی هم وجود نداشته است اما الان زمانه فرق کرده است.

پنجم: فاحشه، یک دشنام است. عنوان مناسب آن sex worker است و کسی است که راه درآمدش، از بدنش است. فاحشه نه دزد است نه بیمار و نه عقب افتاده و نه معلول و نه سربار جامعه. یک بدن کار، به حربه و حقه و سوداپردازی و اغوا نیازی ندارد. پیشه اش مشخص است، مکانش مشخص است، تجارتش هم مشخص است. نه به خرج بیش از حد نیاز دارد، نه نیاز به مخ زنی دارد و نه قرار است با او زندگی کنید. یک بدن کار، بخشی از جامعه ای است که ضرورت آن است. نه معضل آن. به همان اندازه که طبقه های اجتماعی و کارگری مختلف با تغییر جامعه ایجاد می شود، پیشه هایی تعریف می شود که تا پیش از این اجباری در آن نبود. یک بدن کار، نه تنها نباید مورد تحقیر و توهین قرار گیرد که مثل همه ی مردم حقوق  مساوی دارد. بدن کار، کارش هرزگی در همه جا نیست.

ششم: ماه رمضان است. آقای شریعتمداری.

هفتم: آقای موسوی، اگر به مسئله مشایی به عنوان جنگ زرگری اشاره کردید، در این موضوع نباید سکوت کنید.

42-15249899

Advertisements