عمامه ای که فقط بمب اتم می خواهد

بدست KT

یک عمامه، اول مقداری پارچه است، بعد نوعی پوشش است و بعد نوعی نشانه. تا این جایش مشکلی نیست، مشکل وقتی است که این عمامه می شود ارتباط خداوندی و الاهی و قدسی و بعدش می شود ختم کلام.

اگر مقام رهبری در نظام اسلامی فصل الخطاب است، چرا این کلام آخر بودن فقط در رابطه با آمریکا و فعالیت های نظام اسلامی برای دستیابی به بمب اتمی است؟ چرا درمورد اعتیاد، فقر، بیکاری، فساد مالی، فساد اداری، فساد اخلاقی و مرگ و میرهای ناشی از سوءمدیریت، دیگر رهبر نه می شنود، نه حرف می زند، نه بیانیه می دهد و نه هیچ؟

چرا دفتر بازرسی مقام معظم رهبری فقط پاسخگوی حمایت ها از فرد یا افرادی خاص است و اصولا چرا مقام رهبری نباید پاسخگو باشد؟

اگر خامنه ای را از آن مقام قدسی پایین بیاوریم، یک انسان معمولی است که باید مسوولیت پذیر باشد و جوابگو. ولی رهبری تبدیل شده به یک موجود کور و کر. خامنه ای به جای ساختن بمب اتم و تغییر نظام به یک دیکتاتوری مشابه پرویز مشرف، پس دیگر وظایف رهبری کجاست؟

رهبری در حال حاضر، مشابه تصاویری است که کازانتزاکیس در مسیح بازمصلوب آن را تصویر کرده است. حاکم عثمانی بچه بازی که پاهای ورم کرده اش را می مالند و نمی داند در شهر چه می گذرد.

این مطلب کریستوفر هیچنز را بخوانید که چگونه به خاطر رسوایی جنسی در کلیسا، خواهان محاکمه پاپ شده است.

WOM-08-RDI002

Nude Woman, By:Thornton Dial

Advertisements