یک کنسرت سکرات

بدست KT

یک اجرای خوب از اینگوی ملمستین که نمی شود هیچ حرفی درباره آن زد. ببینید و حالش را ببرید.

ملمستین را تایم، یکی از ده گیتاریست برتر دنیا خوانده است.

guitars_08

Advertisements