ثبت نام اولیه برای کارگاه روزنامه نگاری

بدست KT

با توجه به پستی که پیشتر در این جا آمده بود، به زودی لویاتان پذیرای یک دوره کارگاه آموزشی روزنامه نگاری خواهد بود. مراحل کار ادامه دارد ولی در این مقطع نیاز است که متقاضیان، به یک ای میل فرستاده و تقاضای حضور خود را اعلام کنند. لازم نیست متن بنویسید و فقط یک ای میل به leviathankblog – at – gmail  و در سابجکت آن workshop بنویسید و بفرستید.

پس از تخمین افراد شرکت کننده، در پست دیگری مختصات دقیق مشخص خواهد شد. پیشنهاد می شود متقاضیان از آی دی گوگل استفاده کنند و چون مدرکی صادر نمی شود، نیازی نیست حتما با مشخصات حقیقی خود وارد شوید. حتی برای امنیت بیشتر، اگر صلاح دیدید، یک آی دی گوگل درست کرده و حضور خود را اعلام کنید.

آی دی های گوگل شما در یک گروه قرار می گیرد و مراحل بعدی کار با ای میل اعلام خواهد شد. در مرحله فعلی، شرایط به خوبی پیش می رود و محیطی هم برای کار آماده شده و شرکت کنندگان از یک سایت منابع مورد نظر خود را برمی دارند و در یک محیط دیگر با مدرسان و در تاریخی که اعلام می شود حضور خواهند یافت و مدرسان کار را به عهده خواهند گرفت.

تا این جا این بود. پیشرفت های دیگر را در پست دیگری اعلام خواهم کرد.

42-21712010

Advertisements