فیلم حادثه کوی دانشگاه و بی بی سی

بدست KT

به تئوری توطئه هیچ وقت اعتقاد نداشته و ندارم. اعتقاد به تئوری توطئه مانند اعتقاد به قضا و قدر می ماند، یعنی مهم نیست چه می کنی، کسی جایی نشسته و برایت تصمیم می گیرد. نه. این طور نیست. فیلمی که بی بی سی پخش کرد، بخش دیگری از ننگ هایی است که با رنگ که نه، با هیچ چیز دیگر پاک نمی شود و امید است روزی دادگاه نورنبرگی تکرار شود این بار در ایران، و افراد مسوول در آن جوابگو باشند. اما دو مسئله مهم در مورد این فیلم:

اول، موفقیتی بزرگ برای تلویزیون بی بی سی فارسی: هرقدر که تئوری توطئه را برای این مسئله بخواهد کسی به کار ببرد، واقعیت عوض نمی شود. این سند مهم، به بی بی سی فارسی هدیه شد. حتی اگر شخصی یا گروهی درون نظام این تصمیم را گرفته باشند، یا عده ای باشند درون نظام که دیگر طاقت این تباهی ها را ندارند و خواسته باشند دست به کاری بزنند یا هرچیز دیگر، اعتماد سپردن این مدرک، به بی بی سی رسید. این فیلم می توانست خوارک بیست و پنج سال پخش بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته ی صدای آمریکا باشد ولی به بی بی سی رسید. با این کار، بی بی سی به رسانه امین ایران تبدیل شد، نه تنها برای مردم، که حتی برای مخالفان درون نظام. برگ افتخاری بود برای تلویزیون بی بی سی فارسی. تبریک به همه ی شما.salo

مسئله دوم: هرقدر کسی می خواست از مرگ جنبش سبز داد سخن سردهد، بداند جنبش سبز به عده ای در مردم بسنده نشده و در عمق نظام جمهوری اسلامی ریشه دارد. جتی درون نظام هم اجازه نمی دهد این آتش، این گونه خاکسترنشان شود. این سند خیلی قوی تر از دیگر سندهایی است که تاکنون برملا شده، حتی صحنه شکنجه همسر سعید امامی این گونه تاثیر نداشت. تصاویری که از بی بی سی پخش شد، یادآور فیلم سالو، ساخته جنجالی پازولینی است. این فقط بخشی از یک خانه است که از درون آن فعلن کهریزک درآمده، این فیلم درآمده، نداها و سهراب ها و محسن ها کشته شدند، به شماری تجاوز شده و شماری هم ناپدید شده اند. این لوکیشن فیلم سالو، عریض و طویل است و سکانس به سکانس آن برملا می شود.

New Video of what Happened in University Dorms in Iran 25 Khordad 88 June 15, 2009
Advertisements