یک استکان ولایت

بدست KT

محارب، برگرفته از حرب، یعنی مبارز، جنگاور مسلح یا کسی که برای دستیابی به قصدش، دست به مبارزه می زند، مبارزه ای که البته با نرم جامعه تعریف می شود. اگر هر خواستی را طلب کردن محاربه باشد، رای دادن هم نوعی محاربه است، البته رایی که خواست حاکمیت نباشد.

مجازات محاربه چیست؟ دار زدن، به صلیب کشیدن، قطع کردن اعضای مخالف (دست راست و پای چپ) و تبعید. آیا تمام مسلمانی و رفتار انسانی ما این است که به اسلام طالبانی بازگردیم و برای مجازات های جاهلانه را اجرا کنیم؟ آیا علی وقتی به جنگ می رفت، از قبل مخالفانش را محارب می خواند؟ آیا پیامبر که همواره پیش از هرجنگی، نماینده می فرستاد تا مگر جنگ درنگیرد، پیش از اعلان جنگ می گفت تمامی این ها محارب هستند؟

آن ائمه ای که مدام از صبح تا شب از آن ها حرف می زنند و هم عصمت داشتند و هم علم لدنی، نمی دانستند که در بطن افکار افراد جه نهفته است؟ آیا امام رضا نمی دانست که قرار است مسموم شود؟ با توصیفاتی که از ائمه می شود، باید می دانسته، اما فراتر از آن بوده که نگران جان خود باشد. من مطمئن نیستم، روایت های شیعه این گونه می گویند.

اگر ولایت آقای خامنه ای آسمانی و همگانی است، پس چرا این قدر کوچک است؟ این چه چتر ولایتی است که معدودی زیر آن جا می شوند و هرکس بتواند تعبیر ویژه ای از این چتر کند، امکان کشتار و مرگ و تجاوز و اعدام را به دست می آورد؟

تفاوت شریح قاضی که این قدر هرسال در محرم به زبان های مختلف به او فحش و ناسزا داده می شود، با رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی چیست؟ اگر رییس قوه قضاییه می گوید مراحل دادرسی کامل و درست انجام شده، چرا نمی گوید کدام محاربه؟ چه کسی در کل این اعتراض ها از ابتدای آن، دست به خشونت برده؟ مگر هرجا هم که مردم خشمشان جاری شده، باز این مردم نبودند که سپر دفاع نیروهای انتظامی و امنیتی شدند تا در سیلاب خشم مردم گرفتار نشوند؟

چرا مجاهدین خلق حتی در آن زمان پشت خمینی درآمدند تا در ایران انقلاب شود، اما حالا معدودی که شعارشان گویا «نون و پنیر و پونه، ما همه گشنمونه» بیش نیست، پشت سر آقای خامنه ای ایستاده اند؟

چرا مردمی که این گونه به قول شما تحت تاثیر رسانه های دشمن است، و از قضا در این رسانه های دشمن از ویدیوهای مسخره روزانه را می گیرد، تا خزعبلات طنز نویسی که می گوید در فرانسه این می شود، در بریتانیا این می شود و در ایران آن، و یا رسانه هایی که نشسته اند کنار گود و می گویند انقلاب کنید، بزنید و بکشید، هنوز درصدی از این رسانه ها متاثر نشده است؟ به قول شما، رسانه های دشمن که کارشان منوط به امروز و دیروز نیست، سی سال است این ها را می گویند، دقت نکرده اید چرا حتی الان که اوضاع آن شاید به نظر عده ای مساعد باشد، مردم هنوز تحت تاثیر هیچگونه حرکت آنارشیستی قرار نگرفته اند؟

ولایتی که در معدودی سرکش خلاصه شود، همان ولایت منفعتی است. کتاب های تاریخ را خوب به یاد داریم که هنوز هم با افتخار، بخش قیام تنباکو در آن آمده است. کمی منافع مالی جایی گیر کرده بود و یک روحانی با فتوا و اعلام محاربه کشوری را بر هم زد. آن زمان آیا هدف امنیت ملی بود؟ یا منافع شخصی؟ به هر حال آن حکم هم زیر سوال است ولی جهل مردم آن زمان این اجازه را نمی داد که در قالب آن پرسش مطرح کنند: کشیدن قلیان یا سیگار در حکم محاربه است؟ از این حکم ساده لوحانه تر؟

ولایت منفعتی، آقای خامنه ای، خودش زیر پای خودش را خالی می کند. به قول شما، دشمن سالهاست که هدفش مشخص است، اتفاقا این مردم با ذهن آگاه همیشه تصمیم گرفته است. فکر نکنید شعور عامه مردم، ناشی از ولایت استکانی شماست.

42-24010254

برای مخاطب خاص: یک «خفه شوی غرا» من به تو بدهکارم بابت خزعبلاتت. به زودی با قدرت تمام طلبم را ادا می کنم. اما خواهشن اگر می توانی، خودت این کار را انجام بده.

Advertisements