از جان انسان ها خرج می کنند

بدست KT

یک بار روزنامه فایننشال تایمز، گفت وگویی کرده بود با یکی از مسوولان آژانس پناهندگان سازمان ملل، و گفت وگو کننده، مدام عدد و رقم طرح می کرد: از کسانی که خانه شان را از دست داده اند، از افرادی که آواره شده اند و آن هایی که مرده اند و آن هایی که در معرض گرسنگی و تشنگی شدید قرار داردند.

مصاحبه شونده اما کمی پس از جدل و چانه زنی، به خبرنگار گفت: شما از یاد نبرید که ما درباره پول و رقم و مبلغ صحبت نمی کنیم و حسابدار شرکت نیستیم. ما درباره انسان ها حرف می زنیم. همان هایی که مثل همه حق حیات دارند، حق انتخاب و حق زندگی.

در ایران ما، از زمانی که انقلاب شده، جان آدمی به بی ارزش ترین تبدیل شده است. حتی از پول رایج هم بی ارزش تر. در جاده ها آدم می میرد. در ماشین ها آدم آتش می گیرد، در خیابان، جاده دهان باز می کند، در محله ها، خانه فرو می ریزد. این ها مرگ و میر های بیخیالی است. بیخیالی یعنی کسی به آن اهمیت نمی دهد. می گوییم: ای وای، خدا رو شکر که برای ما اتفاق نیفتاد.

اما در اوضاع سیاسی فعلی و بحران ایجاد شده، بی ارزش ترین، جان آدمی است. آقای جنتی که پسرش در جریان انقلاب اعدام شده، راحت می گوید دستتان درد نکند، اعدام کنید، بیشتر اعدام کنید. سران دولتی و حکومتی بدون توجه به این مسائل، پشت درها نشسته و تصمیم می گیرند. کشته؟ مگر کسی کشته شده؟ چند نفر حالا؟ ده، بیست، سی؟ این که چیزی نیست.

بحران بدتر می شود. قوه قضاییه که باید با سند و مدرک و قانون، از آن جه قانون برای آن به وجود آمده – حفظ و ارزش جان آدمیزاد – خود به ماشین کشتار تبدیل شده است.

اگر شماهایی که در صدر امور نشسته اید، این را نمی دانید، که خوب نمی دانید اما با این کارها، نه سیاستمدارید، نه مسلمان، نه خداشناس و نه حتی آدمیزاد. آقای خامنه ای، از پیغمبر گرفته تا تمام ائمه ای که سنگشان را به سینه می زنید، حاضر نشدند جان یک نفر را هم به خاطر خودشان به خطر بیاندازند، چه برسد بکشند.

اگر شماها افرادی هستید مشغول لابی و رایزنی، نه آدم هستید، نه ارزش می دانید و نه کاربلد هستید. شما همه فرصت طلبید. اگر واقعن آقای هاشمی رفسنجانی، قبل از انقلاب به زندان افتاده اید و اعدام ها را دیده اید، باید از هم بیشتر تنتان بلرزد و باید با هر آن چه در توان دارید جلوی آن را بگیرید.

اگر هم فکر می کنید باید این گونه بود تا ماند، بدانید خون، خون می آورد. خون بیگناهانی که ریخته شدند، هنوز بدون جواب مانده، با این اعدام ها، شاخه ای را بیدار و یا ایجاد می کنید که خونخواهی می خواهد. جماعتی که فقط پاسداشت رایش را می خواست، به سمتی دیگر می رود. اگر نظام، به دشمن مردم تبدیل شود، تمامی قواعد بازی عوض می شود. و چه تاسف بار که هزینه این اقدامات جاهلانه، جان آدمی است. جان شهروندان است. جان مردم این آب و خاک است.

The_Execution_of_Lady_Jane_Grey

The Execution of Lady Jane Grey Paul Delaroche (1797 - 1856) French romantic painter.

Advertisements