پیروزی اراده، یک شاهکار پروپاگاندا

بدست KT

دنبال فیلم پیروزی اراده، ساخته لنی ریفنشتال برای دانلود می گشتم که روی گوگل ویدئو پیدا شد. فیلمی است مستند، که برنامه، حرکت، ایدئولوژی و ساختار برنامه ریزی در آلمان نازی را به تصویر می کشد. با دیدن این فیلم، دچار نوستالژی غریبی می شوید. جملات، حرکت ها، اشارت ها، ابراز لطف ها همه به نوعی بسیار آشنا و خیلی نزدیک هستند. می توانید افراد ارشد حزب نازی را در هر لباسی تصویر کنید، به ویژه اگر بتوانید همه آن ها را در کسوت روحانی ببینید.52c4b8sl

وزیر دادگستری هیتلر، با افتخار سخنرانی کرده و می گوید:

ما قانون را در کشور حکمفرما می کنیم، همه باید از قانون پیروی کنند و چه قاضی و چه قانونی برتر از پیشوا، که خود بالاترین قانون و برترین قاضی است.

وزیر تبلیغات می گوید:

ما به پروپاگاندا و رسانه های قوی احتیاج داریم، هر چند برای قدرت نمایی داشتن نیروی نظامی لازم است، اما رسانه قدرتمند هم به همان اندازه، بازوی قدرت محسوب می شود.

درباره این فیلم و نکات آن بیشتر خواهم گفت و نوشت اما اگر می توانید، سر فرصت آن را ببینید. نکات و تصاویر آشنا، خیلی خیلی زیاد دارد.

Advertisements