افسانه ایدئولوژی، حکمرانی با دشمن موهوم

بدست KT

خصوصیت دشمن موهوم ساختن و همه را مدام از آن ترساندن، ابتکار جمهوری اسلامی نیست. این حقه خیلی قدیمی تر است اما نئوکان ها به آن رنگ و لعاب و فرمول جدیدی دادند که جمهوری اسلامی، به ویژه پس از دوران کودتا با کله به دنبال انجام آن است.

مستندی که به آن لینک داده ام، کاری است درخشان از بی بی سی انگلیسی، به صورت قسمت های ده دقیقه ای روی یوتیوب هست ولی این سه قسمت یک ساعته را می توان روی گوگل دید. امیدوارم با ابزاری که در دست دارید از این سد مشترک گرامی رد شده و بتوانید این ها را ببینید.

این خط موازی میان نئوکان ها و این که نئوکان ها در یک مقطع به دنبال دشمن، دریافتند که بهترین هدف، خود ِ مردم آمریکا هستند و یا این که چگونه دشمنان خود را در داخل خاک آمریکا  و با استفاده از رسانه و مدارک تقلبی سرنگون می کنند، به حتم کلاس آموزشی فشرده در کیهان و سیمای جمهوری اسلامی بوده است.

دیدن این مستند را به شدت توصیه می کنم. بخش هایی که به موازات گسترش تفکرات سید قطب در مصر و جهان اسلام و تفکرات اشتراوس در آمریکا و شکل گیری نئوکانسرواتیزم، به شدت یاد آور انقلاب ایران و صحبت هایی است که برای بسیاری از ما آشناست، اما نه از این دیدگاه.

 

Advertisements