جشن تولد اودیپ است

بدست KT


همین دیروز بود که پدر و مادر

کودک را در سبدی گذاشتند و در آب رهایش کردند

که شاید موسایی از او درآید

بی خیال این که آن رود دیگر رود نبود

سال ها بود که چاه فاضلاب کارخانه ها را به رود انداخته بودند

سبدی که قرار بود آسیه آن را بردارد

راهی جایی دوردست شد که متولی یک امامزاده آن را بر دست گرفت

چون هزاران سال بود آن امامزاده فراموش شده بود

سبد را به حوزه علمیه فرستادند

از آن فرزندی که قرار بود موسی برآید

بچه باز کفتربازی بارآمد

که فقط دلش می خواست رییس جمهوری شود

آن موسا به ادیپ تبدیل شد

و پدرش را کشت و با مادرش همخوابه شد

ونه ولی نعمت شناخت و نه ولی و رهبر

و بعد که چشمان خود را از کاسه درآورد

بر نعش مردم راه می رفت و خاک مرگ می پاشید

بر همه مبارک باشد مرگ نگاری موسای سابق، ادیپ آینده، رییس جمهوری فعلی

*********

شیخ مهدی کروبی، روزی تاریخی را پشت سرگذاشت. یک بار حسین شریعتمداری در سرمقاله ای و زمانی که کروبی قصد داشت تلویزیون خود را راه بیاندازد، روایتی تعریف کرده بود از مردی که تا حد مرگ شکنجه اش کرده بودند و نیمه جان به سلول انداخته بودند. می گفت آن مرد، شیخ مهدی کروبی بوده است. کروبی اما با تمام خطاهایش، از خیلی چیزها در زندگی نگذشته است و خود را به زمانه نفروخته است. آن زمان گویا این گونه بوده و هنوز هم هست. شرم بر نظامی که خودی هایش را این چنین رفتار می کند.

در زمان انتخابات، منتقد جدی شیخ مهدی کروبی بودم و انتقاد جدی من این بود که یاران درست و حسابی دور و برش ندارد. می بینید که همین گونه است و معاون اولش، کرباسچی که همه جا برایش آب و جارو می کرد، رفته خود را قایم کرده و هیچ کدام از اطرافیان شیخ کنارش نیستند. اگر آن موقع کروبی را به مشارکت نسبت می دادند و از این موضوع به عنوان صفت منفی استفاده می کردند، حالا هوای شیخ را همان مشارکتی ها دارند.

به شیخ کفش پرتاب کرده و از آن عکس گرفته اند. هماهنگی میان عکس و پرتابگر کفش، مثال زدنی است و شاید حتی تمرین آن از قبل انجام شده تا خبرنگارش را مانند منتظر الزیدی، سرتاپا طلا بگیرند. شیخ، روحانی زپرتی نیست، یلی است برای خودش، سرش هم جراحتی برداشته اما تا آخر سر خم نکرده است.

این شعر را زمانی به اودیپ زمان نسبت داده بودم. بار دیگر آوردمش این جا و عکس های پروپاگاندای فاشیست های فارس را هم کنارش. عکس ها را نگاه کنید، تحریریه کیهان و فارس و رجا نیوز به خوبی قابل رویت هستند.

1_8808010927_L600

این صحنه بسیار تمرین شده و هماهنگ به نظر می رسد

2_8808010927_L600

آن پیشانی زخمی

3_8808010927_L600

شیخ را از میان جمعیت بیرون می برند

8_8808010927_L600

هماهنگ کننده های ستاد بیشرمی در سمت راست تصویر قابل مشاهده اند

11_8808010927_L600

سمت راست، گوش کفتارها، سمت چپ، سبزها و شیخ که حتی با خدوی یزیدیان هنوز سرافراز است

13_8808010927_L600

پیشانی شیخ زخم برداشته است، دستتان بشکند که از شمر و معاویه و یزید، بدترید

Advertisements