همه چیز همان طور است که من می بینم

بدست KT

سلام، از فلانی چه خبر؟

دیگه باهاش حرفی ندارم . خیلی وقته قیافه می گیره و سرسنگینه و ازش خبری نیست. انگار نه انگار.

ازش پرسیدی چرا؟

نه. چرا بپرسم. مشخصه دیگه. خوب وقتی طرف تاقچه بالا می زاره، خوب جوابش هم همینه دیگه. چی رو بپرسم.

چند ماه بعد، مشخص می شود که در راستای سوءمدیریت، از فلانی خواسته شده زیاد در جمع همکاران نماند و در حال صحبت و احوالپرسی دیده نشود.

سلام. از فلانی چه خبر؟

بابا این که دیگه نوبرشه. مردک قیافه ای گرفته که انگار چی شده. خوبه فقط این بلد نیست این کار رو انجام بده وگرنه چی می شد.

چی شده حالا؟

قیافه می گیره دیگه. قبلن یه احوالپرسی ای، چایی، چیزی با هم می زدیم. الان معلوم هست کی میره، کی میاد، چیکار می کنه. بابا این ملت مشکل دارن تو نمیری.

ازش پرسیدی چرا؟

نه دیگه معلومه دیگه. سوال کردن نداره  با این ها باید مث خودشون رفتار کرد.

چند وقت بعد مشخص می شود فلانی با مشکلات خانوادگی زیادی درگیر بوده که حتی نزدیک ترین دوستانش هم از آن خبر نداشتند.

سلام . از فلانی چه خبر؟

بره گم شه. حاضر نیستم ریختش هم ببینم.

چرا، چی شده؟

قبلا می اومد حرف می زد، یه حرف حساب داشت. حالا از وقتی می شینه یه ریز ور می زنه.

ازش پرسیدی چرا؟

نه بابا مگه اعصاب و وقتم رو از سر راه آوردم. بره پی کارش.

بعد مشخص می شود به طرف گفته شده آهسته برود و آهسته بیاید، مواظب حرف زدنش هم باشد.

سلام از فلانی چه خبر؟

خبر خاصی ندارم.

چرا، چیزی شده؟

نه. چند با تماس گرفتم بر نداشت. تماس هم نگرفت. ای میل زدم جواب نداد. حتی حضوری رفتم دیدم مث قبل نیست. به نظرش احترام گذاشتم. شاید دیگه نمی خواد با ما دیدار داشته باشه، نظرش محترم.

بعدش مشخص نمی شود چرا، اما آدم ها تغییر عقیده می دهند. یا برخی آدم ها هستند که در برخورد اول خودشان نیستند. همه هستند الا خودشان. به زور خود را کس دیگری نشان می دهند. چند ماه بیشتر طول نمی کشد که با شخصیت اصلی طرف آشنا می شوید. بعدش هم جا نخورید. ممکن است دیروز از خدایان آنخل آستوریاس بوده، امروز خدایگان خار مادر است.

  • همه هم به اندازه هم فکر نمی کنند. همه از یک اندازه درک و حس مشترک برخوردار نیستند. این نه عیب است و نه برتری. خیلی ساده، آدم ها با هم متفاوتند. می توان از همه ی  تفاوت ها، ارتشی از دشمن ساخت و یا قشونی از دوست و همدرد. انتخاب با شماست.

42-16604224

Advertisements