آقای خامنه ای چقدر این سخنان برایتان آشناست

بدست KT

آقای خامنه ای تخته گاز از محمد احمدی نژآد حمایت کرده و می کند، اما مگر ایراداتی که ایشان به بنی صدر داشت، به احمدی نژآد وارد نیست؟ چرا الان سکوت اختیار کرده است؟

این فیلم را روی یوتیوب پیدا کردم که ساخت سیمای چمهوری اسلامی است، همه ی سخنرانی آقای خامنه ای را نیاورده اما بخش هایی از آن را از دقیقه پنچ به بعد می توانید ببینید. بخش هایی از سخنان آقای خامنه ای این گونه است:

«و حتی در مقابله با مردم هم می ایستد و می گوید: این مردم هستند که باید خود را عوض کنند و نه من.یعنی مردم باید طبق نظر آقای بنی صدر، عوض شوند.»

انتقاد آقای خامنه ای از ابوالحسن بنی صدر است که گویا در چند بند دیگر هم که آقای خامنه ای بازگو می کند، اشاره است به این که بنی صدر حرف گوش نمی کند و خود را از همه سر تر می داند. خوب آقای خامنه ای، این روزها احمدی نژآد که از او بسیار بدتر است، پس چرا سکوت؟

« به نظر می رسد تنافی این خلصت با تقوا و امانت که که از اهم شرایط رییس جمهوریس است، اوضح من الشمس باشد.»

آقای خامنه ای، آن زمان خودتان این نتیجه گیری را کرده اید. حالا که خیلی خیلی اظهر من الشمس تر است.

یا در ادامه:

عجیب ترین پدیده ای که در عدم کفایت ایشان قابل بررسی است، اخلال و شورشگری ایشان است. این از هرکس در هر نظام اجتماعی قابل تصور باشد، از رییس یک دولت، غیرمعقول است. بارها ایشان مردم را، نظامیان را، کارگران را، به مقاومت در برابر نظم موجود، دعوت کرده است. گویا به جبران غیبت از ایران در دوران مقاومت عمومی در برابر رژیم پهلوی. »

آقای خامنه ای، احمدی نژاد بارها و بارها حامیان خود را به خیابان ها ریخته و نه فقط آن ها را به رژه کشانده، که آن ها را علیه جان و مال مردم به کار گرفته است. آقای خامنه ای، احمدی نژآد همه مخالفانش را اگر بتواند می کشد، اگر نتواند مورد حمله تبلیغاتی قرار می دهد. آقای خامنه ای، رفسنجانی را یادتان هست؟ او بود که جلسه خبرگان را طوری هدایت کرد که شما قبول شده و رای بیاورید. حالا ببینید هدف چه حمله هایی است.

« تا آنجا که خبرنگار خارجی که با او مصاحبه می کند، او را رییس مخالفان دولت می نامد. میگه شما در مقام رییس مخالفان دولت قرار گرفته اید. ایشان هم قبول می کند. آیا این دعوت با آن چه یکی از دوستان وی در مصاحبه تلویزیونی گفت که در انتظار یک بحران عمومی است، مرتبط است؟ این اخلالگری که تا آخرین نظر و سخن آقای بنی صدر در دوران ریاست جمهوری منعکس است، لزومن به معنای جذب گروه های اخلال گر نیز هست  و فقط به معنای تحریک عناصر ساده ی کوچه و بازار نیست. الان ما شاهد آشوب های خیابانی در تهران هستیم که بی شک آقای بنی صدر از مسوولیت آن مبرا نیست. اگر سپردن شدن یک کشور به دست آشوب از طریق رییس جمهورش، عدم صلاحیت و عدم کفایت او را نتیجه نمی دهد، پس چه چیز را نتیجه می دهد؟»

آقای خامنه ای، کمی هم به گذشته خودتان برگردید. شاید هنوز هم دیر نشده باشد.

Advertisements