جومونگ می آید که ندا برود، که وزیران ساختار شکن شوند

بدست KT

ایران است، دولتی که هنوز با مشکل مشروعیت روبروست، دولتی که می کشد به راحتی، شکنجه می کند از آن راحت تر. ندا کشته شد روز روشن، انعکاس آن دنیا را گرفت اما جومونگ آمده، همه چیز را فراموش کنیم. جومونگ خوشگل است، گوگول است، خوش تیپ است، قول هم داده در فیلم و سریال های ایرانی هم بازی کند.

جومونگ تیتر اول همه خبرگزاری هاست. ندا اما در سکوت کامل است، فاتحه نمی شود برایش خواند، مجلس ختم برایش نمی شود گرفت. اگر جومونگ دستبند سبز به دست داشت چه؟

جومونگ می آید که ندا برود. این نظام که شرم نمی کند، اگر لازم باشد، شارون استون را هم می آورد و می گوید بازیگر عفیف و دوست داشتنی فیلم مردمی و تریلر بسیار پرهیچان و عفت بار غریزه اصلی، در تهران.

اما جومونگ آمده تا کابینه ای ساختار شکن عرضه شود. کابینه ای با استتار کامل. کابینه ای که حداقل پنج وزیر آن از پیش کله شده اند. دولت نامشروعی که هنوز غیرقانونی و بدون انتخاب مردم کار به راه افتاده، به کمک جومونگ ساختار شکن می شود. سه وزیر زن. اتفاقی که در ایران بی سابقه است. اما کدامیک از این زنان سابقه کار اجرایی دارند؟

جومونگ آمده تا کابینه تصویب شود.

زنان کابینه دوستان عشرت شایق هستند. عشرت شایق در واکنش به سوالی درباره اقدامات دولت درباره حل مشکل ازدواج جوانان، گفته بود: اگر مردان چندهمسری اختیار کنند، مشکل ازدواج هم حل می شود. راستی خانم شایق، همسرتان چند هوو بر سرتان آورده است؟

زنان کابینه آن گونه که خودشان می گویند، برای وزراتخانه هایی انتخاب شده اند که می گویند به زن احتیاج دارد، نه به دلیل آن که «زن» کاردان است، که وزارت بهداشت، رفاه و آموزش و پرورش به «مهر مادرانه» و «خصلت زنانه» نیاز دارند.  راستی خانم های پیشنهادی برای وزارت، اگر وزارت حمام زنانه بود چطور؟ برای آن هم نامزد می شدید؟

جومونگ زنان کابینه را دوست دارد. احمدی نژآد را هم همین طور.465129_orig

از کابینه سه وزیر حذف شده اند که یکی از فضا تنها وزیری بود که کاردان بود و کار بلد و مورد احترام در وزارتخانه. پروزیر فتاح. حالا فتاح که حذف شده هیچ، صفار که رفته که هیچ، مسوول امور وقف و خیریه شده وزیر اطلاعات. اگر به قول سران نظام، دشمن همیشه درصدد است و در کمین است، حالا دشمن در سکرات است.

جومونگ کت و شلوار شطرنجی سیاه و سفید بر تن دارد که بر روی هر چهارخانه ی آن، نقش ال جی دیده می شود. لبخند می زند و بوس می فرستد. عکسی را نشانش می دهند که: این رو می شناسی؟

جومونگ لبخند می زند و به فارسی دست و پا شکسته می گوید:

«این مموده. این محموده.»

فیض الله عرب سرخی را آن قدر زده اند که کارش به بیمارستان کشیده است. آن هم برای این که نخواسته در بیدادگاه حاضر شود.

جومونگ می گوید: فقط ممود.

42-16532873

Advertisements