بعثی ها به تهران رسیده اند

بدست KT

می کشند مردم را. به همین راحتی و به همین وقاحت. می دزدند رایمان را، به همین راحتی و به همین وقاحت. این ها همان پله هایی است که پیشتر برداشته شد و کسی آن را جدی نگرفت. همان طور که هجده تیر خون ریخته شد، همان طور که زهرا کاظمی کشته شد، همان طور که فروهرها پرپر شدند.

اگر این انتخابات به پایان برسد همین طور که هست، آخرین انتخابات نظام خواهد بود که دیگر ریاست جمهوری احمدی نژآد مادام العمر می می شود، که رهبری مانند کیم جونگ ایل موروثی می شود که دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظامی در کار نخواهد بود که همه در بند گرفتار می شوند و دیگر خبرگانی نخواهد بود چون خانواده ای مانند سعودی به تخت سلطنت نشسته است.

پیشتر، خیلی چیزها تعبیر بردار بود اما دیگر این گونه نیست. دیگر تعبیری غیر از کودتا نمانده و راهی هم برای هیچ گونه احقاق حق قانونی نگذاشته اند. ندا که پرپر شد، فقط ندا نبود. قتل عام خاوران بود. مانند همه حق و حقوق هایی که از دست رفت.

نظام جمهوری اسلامی درحال گذار به سمت خلافت اسلامی است. نمونه اش هم در تاریخ کم نیست.

همین حسینی که برایش سینه می زنیم، با حکومتی روبرو شد که حاضر نبود از تخت سلطنت پایین بیاید. همان حکومتی بود که همه چیز را زیر پا گذاشت تا بتواند بر اریکه باقی بماند و خون فرزندان علی و خانواده اش را در صحرای کربلا ریختند.

آقای خامنه ای، فرق تو و معاویه در چیست؟ اگر می گوییم اسلام ناب محمدی، چرا دیگر این گونه؟ اگر آن زمان حسین می گفت انتخابات بگذارید تا ببینم چه کسی رای می آورد هم که نتیجه همین بود. آن زمان هم معاویه نه حاضر می شد زیر انتخابات برود و اگر هم می رفت بدون این که از نتیجه مطمئن باشد، انتخابات برگزار نمی کرد. اما آنها تصمیم گرفتند حسین را سر ببرند. شما ندا و دیگر افراد و جوانان این مملکت را به خاک می سپارید.

عجب از این همه علمای اسلام ناب محمدی و مراجع در قم، که علم حسین بر سینه می زنند و هنوز جیکشان در نیامده، این همان وضع است که در حجره هایتان درس می دهید،  این همین عمروعاص است در ریاست جمهوری و وزارت کشور تار عنکبوت می تند و این همان شمری است که ملت را می کشد.

همت، باکری، جهان آرا. کجایید. بعثی ها به تهران رسیده اند و فرزندانمان را به گلوله بسته اند.

murderers

Advertisements