تجاوز به ایران بدون پاسخ نمی ماند

بدست KT

اگر از زمان جنگ ایران وعراق هنوز خاطره دارید و حسی که مردم از واژگانی  چون «تجاوز به ایران»  و «صدام خونخوار» را به یاد می آورید، بدانید که این روزها از آن روزها بدتر است. حالا روزی است که عده ای جنایتکار و تجاوزگر، کشور، ملت، تاریخ، حق و حقوق ملت را هدف گرفته و به آن تجاوز می کنند.

حالا زمانی است که باید آن فریاد امام حسین را سر داد که اگر دین ندارید حداقل آزادمرد باشید. حالا زمانی است که هر که کاری از دستش بر می آید باید انجام دهد. حالا است که باید این کودتای شرمسار و این قبض قدرت را باید خفه کرد.

مجلس شورای اسلامی، آقای لاریجانی، تشکیل جلسه داده و عدم کفایت سیاسی این خونخوار جنایتکار، احمدی نژآد دشمن مردم، را صادر کنید. به جلسات بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر بازگردید. حالا باورتان می شود که بنی صدر هیچ کاری نکرده بود و این هایی که احمدی نژآد می کند در مقابل آن هیچ است. مجلس باید رییس جمهوری را از کار برکنار کند.

مجلس خبرگان، آقای رفسنجانی، تشکیل جلسه داده و آقای خامنه ای را از کار برکنار کنید. ایشان دیگر صلاحیت رهبری را ندارد که روند خلفای عباسی و اموی را سیره خود کرده است. اگر هنوز دغدغه اسلام ناب محمدی را دارید، حالا زمان عمل است. حرف کافی است، یا با خامنه ای اتمام حجت کنید یا از کار برکنارش کنید.

نیروهای مسلح قانونی، از همسایه مان ترکیه یاد گرفته و اگر دیدید دولت حاکم دارد از قانون اساسی عدول می کند، وارد عمل شوید و برکنارش کنید. نیروهای مسلح غیرقانونی و شبه نظامی، بدانید که اگر بخواهید مقابل ملت خودتان بایستید، بدتر از آن چه عراق در زمان تجاوز به ایران سرش آمد، بر سر شما هم می آید.

مردم ایران، هر طور که می توانید حرفتان را بزنید. ساکت ننشینید. نمی گویم به لبه تیغ خود رابسپارید، اما ساکت ننشینید. ما استبداد صغیر و کبیر را تجربه کرده ایم، حالا قرن بیست و یک است. دیگر بسمان است.

فیلم غیرقابل بازگشت یا Irreversible را دیده اید؟ آن چه این روزها در جریان است مانند آن صحنه ای است که به مونیکا بلوچی زیر آن گذرگاه حمله شد و آن چه به قطع در راه است، صحنه ابتدایی و آن حمله مرگبار در همان کلوب خواهد بود.

بترسید. بازگردید. به حقوق مردم و حق انتخابشان احترام بگذارید.

irreversible

Advertisements