میرحسین موسوی، نشان بده حق را باید گرفت

بدست KT

در تقلب این انتخابات کوچکترین شکی نیست: دور قبلی که رقیب قدری چون هاشمی بود، آحمدی نژاد به دور دوم رفت. چگونه است که در این دوره و با این سطح بالا از مشارکت، احمدی نژآد در دور اول دارد پیروز می شود؟

در دور قبلی، کم اثرترین شاید مهرعلیزاده بود که در آذربایجان هموطنان ترک زبان همه به او رای داده بودند و در آن منطقه اول شده بود. مصطفی معین که خیلی هم اجماعی بر سرش نبود، در سیستان و بلوچستان اول شده بود و کروبی هم که اتوماتیک تمامی هموطنان لر به او رای داده و می دهند.

این دور، ننگ آورترین دروغی است که به زور دارند به ملت می خورانند.

نمی توانم بگویم آی ملت به خیابان ها بریزید که من که باشم که چنین نظری بدهم، وقتی خودم چنین هزینه ای نمی توانم بپردازم اما اگر میرحسین می گفت می خواهد چیزی را اصلاح کند: این قدم اول است.

همه می دانیم که میرحسین اول است. همه جا، همه می گویند که این قدر مشارکت ندیده بودند. حتی سخنگوی شورای نگهبان می گوید مشارکت در تهران پنجاه درصد افزایش داشته، در شهرستان ها بیست درصد و حتی متکی می گوید مشارکت ایرانیان خارج از کشور سیصد درصد افزایش داشته است.

این جریان مخوف که به راحتی خامنه ای را هم قورت می دهد، این بار لقمه ای بزرگ برداشته است. میرحسین این جاست که باید نشان دهد رییس جمهوری به حق و مردمی است، باید نتیجه را نپذیرد و تا انتها برود تا حق خود را بگیرد که ایران کمتر از مولداوی نیست که همین ماه گذشته حزب کمونیست به زور خواست نتیجه را عوض کند که ملت به ساختمان پارلمان و ریاست جمهوری ریخته و آن را تسخیر کرده و تقاضای بازشماری آرا کردند.

میرحسین، حق ما، حق خودت و حق ایران را بگیر و نگذار این دروغ بزرگ و وقیح و بیشرمانه را به زور بر پیشانی ما داغ بزنند.

Advertisements