دیگر تمام شد

بدست KT

با قبول نتایج انتخابات از سوی آقای خامنه ای، هرگونه تغییر بدون خشونت در انتخابات سراسر تقلبی که انجام شد، منتفی شد. از این به بعد، هرگونه مقاومت مصداق اقدام علیه امنیت ملی است و شاید حتی نیروهای امنیتی بدشان نیاید که کمی شلوغ شود تا سرکوب شدیدی کرده و حتی عده ای که مدتی است به خار در چشم و استخوان در گلو تبدیل شده اند را، قلع و قمع کنند.

در این بخش و در این مرحله، کاری دیگر از دست مردم بر نمی آید مگر آن قدر مصمم باشند که بخواهند جلوی نظام بایستند. نظام، آن هم از نوع احمدی نژادی آن اما تشنه میدان تیانانمنی از نوع جمهوری اسلامی است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، حسابی خون به راه خواهد انداخت.

رهبران سیاسی از موسوی گرفته تا خاتمی و هاشمی و رفسنجانی و کروبی، اگر برشی داشتند و کاری می توانستند بکنند، تا این جا به آن دست می زدند تا کار به این جا نرسد. این انتخابات سراسر تقلب، سناریویی است که از پیش طراحی شده و با خیال راحت اجرا و طوری هم پیش رفته که خیلی ها با تعجب می گفتند: نه، مگر می شود؟ مگر میشه؟ اما شد. به قولی ما کردیم و شد.

خیلی از نظام های سیاسی این گونه به قدرت رسیده و شروع به پاکسازی های درونی کرده اند. استالین جمله ای دارد تاریخی:

مهم نیست چه کسانی رای می دهند، مهم این است که چه کسانی رای را می شمارند.

شنبه سیاه. روزی است که بارها به آن بازخواهیم گشت. شنبه سیاه، روزی است که به زودی خامنه ای را هم در کام می کشد.

Iran Fire

Advertisements