نوشتم: میرحسین موسوی

بدست KT

با افتخار در انتخابات شرکت کرده و نوشتم: میرحسین موسوی. با تمام امیدهایی که در خود سراغ داشتم. امیدی که جای نفس را در سینه می گیرد. چهار سال پیش رای دادیم اما ترسی درونمان بود که انگار کار از دست ما خارج است اما این بار خروشی در راه است، خروشی سبز: سیلی سبز برای زدودن نکبت.

با امید و شوقی بیش از آنچه در دوم خرداد در خود سراغ داشتم رای دادم. آن زمان احساسات بیشتر غلبه داشت اما این بار چیز دیگری در آن بود. یا همان تکیه کلام معروف میر حسین، همان «چیز» بود شاید. هر چه بود نوع دیگری بود.

این سیلاب سبز خیلی ها را با خود همراه کرده، آنقدر که حتی اندکی نگرانی از تقلب ندارم که خاشاک تقلب در برابر سیلاب راهی ندارد.

میرحسین، رییس جمهوری آینده، رای را به تو سپردم که بیایی. اما مریدت نخوام بود که منتقدت، اما بیا و عقلانیت و ادب را بازگردان.

همان گونه که گفتی: ادب مرد، به ز دولت اوست.

14

Advertisements