پدیده ای است میرحسین

بدست KT

میرحسین در مناظره اش با کروبی، دوست داشتنی تر و راحت تر از همیشه بود. نه عجله داشت و نه هیچ. هر دو کاندیدا هم دلی پری از هم نداشتند که دل پری از یک سرطان داشتند و راحت هم این بحث را به سمت همان غده سرطانی برگرداندند.

شیخ کروبی، همین است که همیشه هست، سخنران خوبی نیست اما صداقت دارد. امشب حرف هایی هم زد که شک نکردم که نباید رای را به او داد. در حالی که داشت می گفت از حقوق شهروندان و همه مردم و فرهنگیان دفاع می کنم، گفت به یک کمونیست گفتن به سروش این رو بگو. این حرف بسیار ناشایست و بسیار ناپسند بود. هم لحنی زشت برای محمود دولت آبادی است و متناقض حرف هایی که شیخ می گفت.

میرحسین اما کار درست را کرد. مستند صحبت می کرد و هیجانزده هم نبود. خروش آخرش هم که عالی بود اما کاش یک چیز را هم می گفت. این منطق صدا و سیما و آن چه از آن به عنوان کاندیدای غایب نام می برند، اساسن اشتباه است. کاندیدای غایب وقتی است که درباره محسن رضایی حرف بزنند وگرنه خیلی طبیعی است که همه کاندیداها درباره دولت فعلی سخن بگویند که از قضا همگی به خاطر عوض کردن دولت فعلی به صحنه آمده اند.

نکته دیگر که میرحسین باید می گفت این بود که اگر ایراد به دولت فعلی، صحبت از کاندیدای غائب است، سخن گفتن از هشت سال نخست وزیر میرحسین هم همین حکم را دارد. اگر احمدی نژاد هر جا از دوران هشت سال اول انقلاب سخن بگوید، پس با این منطق باید وقت را به میرحسین بدهند.

اما پدیده ای است میرحسین. بعد از چهارسال سرافکندگی، امید را بار دیگر با خود می آورد. سخنانش هم اصلاح طلبی راستین بود. گفت که آدم اصول دارد اما می خواهد پیشرفت هم بکند. درست ترین تعریفی که می شد از اصلاح طلبی داشت.

درود بر میرحسین و صداقتش.

bittbox

Advertisements