شیخ آماده مناظره نبود

بدست KT

شیخ کروبی با رشادت جلوی کسی نشست که می دانست دروغگو است اول، و بعد هیچ حد و مرزی در وقاحت و بیشرمی ندارد. اما شیخ هر چند رشادت خود را به همراه داشت و حتی صدایش را یکی دو بار بالا برد، اما خیلی از دستش کاری برنیامد چون، آماده مناظره نبود.

کروبی را باید برای مبارزه آماده می کردند یعنی اول باید کسی یا کارشناسی به او می گفت که مراقب نقطه ضعف های خودش باشد به ویژه از نوع احمدی نژآدی اش. مسلم بود که قضیه شهرام جزایری پیش می آمد اما گویا شیخ آماده آن نبود و یا فکر می کرد می تواند آن را رد کند.

مهدی کروبی باید می توانست استراتژی های محتمل احمدی نژآد را پیش بینی کند. این نوع از مناظره ها دنباله دار نیست و باید در همین یک جلسه با آمادگی کامل از آن گذشت اما شیخ آماده نبود. یکی از چیزهایی که شیخ کم داشت، نمودار و آمارهای موثق و مشخص بود که مطمئنا نیلی می توانست بهترین آمار و نمودارها را برایش فراهم کند که اگر طرف مقابل نمودار رو کرد، آن هم نمودار های دروغ – که کرد – او هم در مقابل نمودار داشته باشد. که این  گونه شد و شیخ فقط گفت دروغ می گویی اما نتوانست بگوید به طور ملموس چرا. دقت کنید، من حرف شیخ را قبول دارم، اما باید عامه مردم و کسانی که به اینترنت و روزنامه های مخالف دسترسی ندارند، این را می فهمیدند که شک دارم فهمیده باشند.

شیخ کروبی استراتژی مشخص نداشت. اگر قرار بود طرف را آنگونه که از ابتدا شروع کرد زیر منگنه بگذارد، باید ولش نمی کرد اما ول کرد اما به عوض احمدی نژاد، شهرام جزایری رو تا آخر ول نکرد. کروبی هم باید هاله نور و قضیه ربوده شدن را جدی می گرفت اما به دنبال احمدی نژاد رفت و در تار عنکبوت گیر افتاد.

کروبی فکر می کرد او را حریف است و خیلی وقت صرف آمادگی خود نکرده بود. یک سوتی بد هم داد. آن قضیه GCC یا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را هم که درست شوت زد چون اشتباهی هست که خیلی ها می کنند. شورای همکاری خلیج فارس، عنوانش هست به عربی : مجلس التعاون لدول الخلیج العربیه. این جا عربی به دول یا دولت ها به معنای دولت های عربی باز می گردد و کنار بودن الخلیج و العربیه در کنار هم به معنای خلیج عربی نیست. بلکه این جا کشورهای عربی شورای همکاری خلیج معنی می دهد. چنین خطایی از شیخ و آن تیم به اصطلاح این کاره اش، بسیار بعید بود.

شیخ مقابل استراتژی بوقلمون وار احمدی نژآد، گم شده بود. احمدی نژآد خیلی راحت هاله نور و محصولی را در رفت ولی از زخم زدن به کروبی تا آخر دست نگه نداشت. بیشرم و نفرت انگیز و یک بازجوی تمام عیار است این احمدی نژآد. نقد دارم به حضورکروبی ولی از ته دل می خواستم با یک استراتژی مشخص احمدی نژآد را حال بیاورد که نیاورد. چشم امیدم به محسن رضایی است که درست پته این دروغگوی بیشرم را به ویژه که محسن رضایی برنامه اقتصادی هم در راس برنامه هایش هست، روی آب بریزد.

liar1

Advertisements