کروبی = احمدی نژاد

بدست KT

جان کلام کسانی که از کروبی حمایت می کنند، تاکید بر «توانستن و کردن» کروبی است ولی این دوستان گویا فراموش کرده اند که اگر تاکید بر توانستن یا همان کله شق بودن یا همان قاط زدن خودمان باشد، احمدی نژاد سرآمد این کار است و نیازی به روایتی دیگر از او نیست.

به دقت تحلیل های افرادی که از کروبی حمایت کرده اند را اگر بخوانید، به ویژه طرفداران روشنفکرش مانند سروش و بابک احمدی و زید آبادی، می بینید که هیچ کس از برنامه ای از کروبی حمایت نکرده که کروبی برنامه ای ندارد (مثل احمدی نژاد). کروبی در هیچ کجای کمپین انتخاباتی اش به چیزی بیشتر از آنچه احمدی نژآد می کند اشاره نکرده است. کمپین سراسر پوپولیست احمدی نژاد حالا و بار دیگر و بعد از چهار سال باز هم همان کمپین کروبی است با این تفاوت که بزک شده و لباس های مارکدار تامی هیفلیگر بر آن پوشانده شده است.

مهم نیست که کروبی به دنبال چیست، تحلیل کمپین کروبی سرشار از نکات آموزنده است:
آنهایی به دنبال کروبی راه افتادند که بلایی را سر خاتمی آوردند سر او آورند. این هایی که الان برای کروبی یقه پاره می کنند، اگر خاتمی نبود، وجود خارجی نداشتند. همان زمان هم آنقدر شلوغ کردند و انتظارات را از خاتمی بالا بردند که به نوعی شدند یار نفوذی و به نفع مخالفان خاتمی عمل کردند. به عبارت دیگر شلوغ کردنشان برای حمایت از خاتمی نبود، برای باج گرفتن از او بود، همان طرحی که برای کروبی هم آن را دنبال می کنند.

آنهایی که از کروبی حمایت می کنند، فقط برای منافع کوتاه مدت خود تلاش می کنند. از قضا تمامی برنامه های کروبی، به ویژه بخش اقتصادی آن، فقط و فقط خرد اندیشی است و برنامه ای کلان برای آن دیده نمی شود.

بخش خطرناک و نگران کننده قضیه، تاکیدی است که بر کله شقی کروبی می کنند. نه فقط از ناحیه گردن پاره کنندگان کروبی که از سوی روشنفکران که این نگرانی را به وجود می آورد: این همه داد و قال برای کروبی برای این که یادآورد قلدری رضا شاه است؟ آیا جامعه روشنفکری ایران این قدر به دریوزگی افتاده که برای یک حرکت ساده هم باید المان دیکتاتوری را اولویت قرار دهد؟

اگر قاعده کنندگی و کله شقی باشد، از احمدی نژاد کله شق تر نداریم . در سی سال گذشته در ایران، هیچ رییس جمهوری این گونه دیکتاتورمآبانه عمل نکرده است. به رغم نص صریح قانون اساسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرده است. از پول نفت بالا می کشد و با این که گندش در می آید، ککش هم نمی گزد. این همه قبل از انتخابات گفتند فشاری در کار نیست اما اولین کاری که کردند، بالا بردن فشارها بر روی جامعه بود. سخنرانی ها و سفر های خارجی و سیاست های دیپلماسی اش هم که دیگر محشر است.

این فشاری که دوستان کروبی می آورند، به عبارت دیگری یعنی دیکتاتوری خوب است اما اگر احمدی نژآد نباشد، یعنی بگذاریدش به عهده کروبی، آنوقت خوب می شود. دوستان عذر بدتر از گناه می آورند و تازه پاچه هم می گیرند.

کروبی که امکان پیروزی عمرن ندارد اما اگر با این کارهایی که می کند باعث انتخاب دوباره احمدی نژآد شود –  که عملن این گونه است – آن  وقت حسابی باید جواب بدهد و البته بابک احمدی و سروش هم همین طور.

dumb as bucket

Advertisements