نافرمانی، فیلمی عریان

بدست KT

فیلم نافرمانی، Defiance رو به تازه گی دیدم. فیلمی است عریان و البته سخت برای دیدن. هر چند ممکن است فیلم با برخی کلیشه های دوران هالوکاست و یهودی کشی در هم آمیخته شده باشد، اما روایت آن بیشتر انسانی است و به مقطعی می پردازد که آدمیان مانند انسان های اولیه، در گوشه ای از جنگل پناه گرفته اند و دور از تمدن و زندگی شهری هستند و آن جاست که اصل و ذات زندگی انسانی رو می شود: تلاش برای کسب قدرت، کوشش برای کسب ریاست و ایجاد فرمانبری و البته ساکت کردن عطش های مختلف حیوانی.

داستان فیلم درباره جنگ جهانی دوم و حضور ارتش آلمان نازی در بلاروس است و روایت یهودی کشی در آن جا. دو برادر که یهودی هستند و خانواده را در جریان همین هالوکاست از دست داده اند، تصمیم می گیرند به جنگل پناه ببرند تا زمانی که آلمان ها به هر شکلی عقب رانده شوند. به تدریج  جمع دو برادر می شود سه برادر و دیگر یهودیان فراری و رانده شده و تحت تعقیب هم به آن ها می پیوندند. ابتدا تلاششان بر بقا است ولی بعد میان دو برادر اختلاف نظر در می گیرد. یک برادر که نقشش را دانیل کریگ، جیمز باند جدید، بازی می کند، تمایل دارد این جمع کوچک حفظ شوند و برادر دیگر معتقد است باید با آلمان ها جنگید. یک برادر رهبر این جامعه فراری کوچک می ماند و یک برادر به پارتیزان های روسی ملحق می شود.

هر دو برادر زندگی سختی دارند. آن یکی یهودی روسی است که در میان روس ها احترام ندارد. این یکی به نقش فرمانده ای درآمده که برای آن نه آماده بوده و نه  برای آن برنامه ای ریخته است. و البته مردمی از هر گوشه و کنار و از هر طبقه ای که باید در این شرایط با هم سرکنند. و البته مردمی که در این میان و در اوضاع گریز از مرگ، خصایص حیوانی خود را دارند. بر سر غذا زور می گویند، برای فرونشاندن شهوت، سبعیت به خرج می دهند و حتی آدم می کشند.

شروع فیلم کلیشه است و پایانش هم همین طور. اما روایت زندگی در جنگل که بر مبنای یک روایت واقعی ساخته شده، دیدنی است. دیدنی از این جهت که حقایقی را بازگو می کند. واقعیت زندگی انسانی و مرز باریک آن با زندگی حیوانی را نشان می دهد. این بخش از فیلم بسیار آموزنده است اما در همین حال فیلم عریان است، بدون سانسور و خیلی رک، در حدی که شاید آزارنده باشد.

با کمی اعصاب و با این پیش فرض که فیلمی سرگرم کننده نمی بینید،  شاید دیدن آن بد نباشد.

20defiance-tsrposter-big

Technorati Tags:
Advertisements